Pikku paketti tiedotuksesta: Kerhon ulkoinen tiedotus Esa Almgren & Leo Eiranen


 

Ulkoinen tiedotus: Jos et näy et ole olemassa

Tämä pätee kaikessa toiminnassa. Osalle harrastajia omissa piireissä hiljaa pyöriminen on tietoinen valinta, ollaan omissa porukoissa kun pelätään että julkisuuteen noustessa menee treenipaikat tai homma vaikeutuu jollain muulla tavalla.

Tämä on lyhytnäköistä. Jos yhtäkkiä joutuu tulilinjalle luontoaktivistien tai innokkaiden virkamiesten taholta niin ei ole mitään millä suojautua. Luomalla suhteet viranomaisiin joilla on lupaleimasimet käsissään turvataan oma toiminta. Aktiivisella tiedotuksella varsinkin paikallismedioiden suuntaan turvataan suuren yleisön tuki toiminnalle. Moottoriurheilu on Suomessa hyvin järjestäytynyttä ja imago on suuren yleisön keskuudessa hyvä.

Tietämättömyys lietsoo ennakkoluuloja

Tätä voi helposti käyttää hyväkseen pieni, aktiivinen sirpaleryhmä hyökätessään moottoriurheilua vastaan. Julkisuus on heidän tärkein aseensa. Jos paikallismediat ovat tietoisia kerhon toiminnasta ja taustoista, niin raflaavimmilta syytöksiltä taittuu kärki.

Mp-urheilun kentän ongelma on keskusjärjestön aktiivisen tiedotustoiminnan ja yhteiskuntasuhteiden hoitamattomuus. Taustatukea ei hyökkäyksen kohteeksi joutuvalla kerholla ole. Jos ongelmia tulee, kysy reilusti apua naapurikerhoilta, lajiryhmältä tai tämän tiedotuspaketin toimittajilta.

Viranomainen on ystävä

Lainsäädäntö ja sen kiemurat, ympäristövaikutusten arviointimenettely, terveysviranomaisten tarkistukset jne. koetaan turhan usein kiusanteoksi. Asia on päinvastoin. Tällä hetkellä Suomessa on kattavat lait ja säännökset joiden puitteissa toimitaan. Viranomaiskäytäntö on yhtenäistynyt, enää ei tarvitse olla yhden nuivasti lajiin suhtautuvan virkamiehen armoilla.

Virkamiehistön asenne palvelua kohtaan on oman kokemukseni mukaan muuttunut. Asiallisesti kysyvä saa aina vastauksen ja toimintaohjeet. Maalaisjärjen käyttö on yleistä, lakitekstin pilkkua ei enää kierrellä. Paikallisesti lupa-asioihin löydetään aina paras = helpoimmin hoidettava ratkaisu.

Kaikissa asioissa on hyvä olla aloitteen tekijä. Jos viranomainen joutuu puuttumaan hänelle tietoon saatettuun epäkohtaan, etulyöntiasema on menetetty.

Asiat hoituvat tuttujen kesken

Kutsu asianomaiset viranomaiset tutustumaan toimintaanne, niin heillä on selkeämpi käsitys jos he joutuvat yllättäen vastaamaan jonkun valitukseen. Kerhon piiristä löytyy yleensä aina joku joka tuntee jonkun ja voi siten mataloittaa kynnystä.

Jokainen harrastaja on vastuussa teoistaan

Yksittäisen kylää terrorisoivan hurjapään toimet yleistetään helposti koko lajin ongelmaksi. Siksi jokaiselle harrastuksen piiriin tulevalle henkilölle on sopivan hetken tullen ystävällisesti kerrottava pelin säännöt sekä selvitettävä miksi näin on. Jokaisen harrastajan olisi oltava tietoinen siitä, että hän edustaa isompaa joukkoa ja että julkisuuskuva ja harrastuksen jatkuvuus on hänenkin toimistaan kiinni.